หน้าหลัก
ประกาศรายชื่อต่าง ๆ
  1. ประกาศผลความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก
  2. ประกาศรายชื่อนักเรียน (เงื่อนไขพิเศษ) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก
  3. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ทั่วไป) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก
  4. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (เขตพื้นที่บริการ) ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก
  5. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (เงื่อนไขพิเศษ) ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก
  6. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (นร.ศักยภาพ) ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊ก
  7. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก (ทั่วไป) ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2561 คลิ๊กวิธีการใช้งานระบบรับสมัครสอบ Online สามารถศึกษาได้ตามลิงค์ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้

สอนใช้งานระบบรับสมัคร Online

============================================================
ระบบรองรับ Microsoft Internet Explorer ตั้งต่อเวอร์ชัน 9 เป็นต้นไป
ระบบรองรับ Google Chrome ตั้งต่อเวอร์ชัน 32 เป็นต้นไป