หน้าหลัก
ประกาศรายชื่อต่าง ๆ
  1. ประกาศผล ความสามารถพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
  2. ประกาศผล ความสามารถพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
  3. ประกาศผล เงื่อนไขพิเศษ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
  4. ประกาศผล นอกเขตพท.บริการ เรียกจากบัญชีในเขตเพิ่มเติม ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
  5. ประกาศผล นอกเขตพท.บริการ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
  6. ประกาศผล พท.บริการ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
  7. ประกาศผล สอบทั่วไป-ทุกแนวการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
  8. ประกาศผล ผลเงื่อนไขพิเศษ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก
  9. ประกาศผล ศักยภาพ-ทุกแนวการเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊ก

ส่วนนี้จะแสดงผลสำรอง
สำรอง นักเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562
คลิ๊ก
สำรอง นักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562
คลิ๊ก
ผลสำรอง มิได้หมายถึง ผลสอบเข้าได้แต่อย่างใด เป็นเพียงลำดับรายชื่อผู้มีสิทธิ์ กรณีมีผู้สละสิทธิ์

============================================================
ระบบรองรับ Microsoft Internet Explorer ตั้งต่อเวอร์ชัน 9 เป็นต้นไป
ระบบรองรับ Google Chrome ตั้งต่อเวอร์ชัน 32 เป็นต้นไป